Küp Aktivitelerinin Çocuk Gelişimindeki Yeri

Çocuk gelişiminde 0-4 yaş aralığı çok önemli bir dönemdir. Hele ki beyin gelişimi söz konusu ise, ilk 3 yıl büyük bir role sahiptir. Bebek dünyaya geldikten sonra hemen her saniye beyinde 700 yeni sinir bağlantısı gerçekleşir. Beyin gelişiminin yaklaşık %80’inin 3 yaşa kadar oluştuğunu göz önünde bulundurursak; çocuklarımızla bu dönemde mümkün olduğunca eğitici faaliyette bulunmamız gerekmektedir. Bu faaliyetler arasında motor gelişimini destekleyen küp aktivitelerinin rolü büyüktür.

Neden küp aktiviteleri?

  1. Bebek büyüdükçe her ay becerileri artar. Bebeğin becerileri gelişirken aynı oyun materyali ile farklı şekilde oynar. Örneğin 10. ayda küçük cisimleri parmakları ile tutarak kaldırabildiği için küplerle oynayabilen bir bebek, 12. ayda daha fazla küpü üst üste koyarak oynayabilir.

  2. Küp aktiviteleri beyin gelişimini destekler. Analitik düşünme, akıl yürütme, sorun çözme becerisi, mantık ve yaratıcılık gibi yetilerin gelişmesine yardımcı olur.

  3. Motor becerilerin ve el-göz koordinasyonunun gelişimini destekler. Özellikle ince motor dediğimiz becerileri; yani ilerleyen yaşlarda kalem tutma, düğme ilikleme, iki eli de eşgüdümlü olarak kullanma, bağcık bağlama gibi el ve parmakların kontrollü kullanımı gibi, gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun yaratıcılık, merak, keşfetme, odaklanma gibi özelliklerinin gelişimini destekler.

  4. Anne ve çocuk arasındaki iletişimi ve bağı güçlendirir.

Küp aktiviteleri bütün diğer oyuncaklar gibi tek başına çocuğun gelişimine katkıda bulunmaz. Yapılan aktivitenin içeriği ne olursa olsun ebeveynle veya bakım veren ile oynanması gelişimi destekleyen en önemli unsurdur. Duygusal bağ ve temas olmadan çocuğun gelişiminin sekteye uğrayabileceğini unutmamak gerekir.

© 2020 İpek Gökozan