Çalışma Alanlarım

Çalışma Alanlarım:

Çocukluk ve ergenlik süreci; hem aileler, hem çocuklar, hem de çocukluktan çıkıp yetişkin olmaya aday gençlerde sancılı geçebilir. Bu süreçte; bireyler, hayatlarında var olan bu değişime ayak uydurabilmek için kimi zaman bir uzmandan destek almaya ihtiyaç duyarlar. İnsan gelişimini basamaklardan oluşan bir merdiven gibi düşündüğümüzde, bu basamaklardan herhangi birisi sağlam yapılandırılmazsa, bir sonraki basamak çürük bir basamak üzerine kurulacağı için ufak bir sarsıntıda bile oluşabilecek yıkım kaçınılmazdır.  Bu sebeple; eğer çocukluk ve ergenlik dönemde sıkıntılar yaşanıyor ise, bir an önce önlem alınması o kişinin ilerleyen hayatını daha sağlıklı biçimde yaşaması için temel bir unsurdur.

Çocuk ve ergenler ile çalışma alanlarım şu şekildedir:

 • Anne-Baba tutumları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Boşanma Süreci ve çocuklar
 • Cinsel Kimlik Danışmanlığı
 • Çocuk Odaklı Aile Terapileri
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocukluk Çağı Sorunları (gece nöbetleri, alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, okul fobisi, tikler, uyumsuzluk, öfke nöbetleri)
 • Davranış Bozuklukları
 • Depresyon
 • Ders başarısızlığı, ders çalışma teknikleri
 • Ergenlik dönemi ruhsal sorunları
 • Fobiler
 • Kaygı Bozuklukları
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (takıntılar ve tekrarlar)
 • Okula Hazır Oluş Süreçleri
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Panik Bozukluk
 • Performans Kaygısı
 • Sınav Kaygısı
 • Sosyal Fobi
 • Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yas Süreci
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya, blumia, obezite)